artykuł, nr 6

Ogłoszenie o konsultacjach projektu

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-11-02

artykuł nr 7

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2016 r. p n.  „Szkolenie i udział w gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej w kategoriach: trampkarza, juniora młodszego i seniora.”.

W prowadzonym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez: Gminny Klub Sportowy „Obrazów” Obrazów 84, 27-641 Obrazów. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych Urząd Gminy w Obrazowie informuje, że w przeprowadzonym konkursie wybrano do realizacji w/w zadania ofertę złożoną przez: Gminny Klub Sportowy „ Obrazów” Obrazów 84 27-641 Obrazów

artykuł, nr 8

Ogłoszenie o obowiązku podłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-08-26

artykuł nr 9

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultury fizycznej i sportu na rok 2016
artykuł, nr 10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 44/2016 zezwalającej na usunięcie drzew

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-04-28