artykuł nr 1

Godziny przyjęć interesantów

Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie

Teresa Szczudło przyjmuje interesantów

w każdy czwartek w godz. 1000 - 1300