artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy w Obrazowie

Komisja Budżetowo- Gospodarcza
1. Bożena Stasiak - Przewodniczący
2. Anna Smardz - Z-ca Przewodniczącego
3. Wiesław Stępień - Członek
4. Teresa Szczudło - Członek
5. Dariusz Wydrzyński - Członek

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
1. Ewa Krzemińska - Przewodniczący
2. Wiesław Stępień - Z-ca Przewodniczącego
3. Ewa Ochmerak- Członek
4. Bożena Olech - Członek
5. Anna Smardz - Członek

Komisja Rewizyjna
1. Antoni Rylski - Przewodniczący
2. Arkadiusz Heciak - Z-ca Przewodniczącego
3. Szczepan Juda - Członek
4. Lidia Kędziora - Członek
5. Ewa Krzemińska - Członek

Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i Podatków
1. Szczepan Juda - Przewodniczący
2. Bogdan Saja - Z-ca Przewodniczącego
3. Bożena Olech - Członek
4. Wiesław Słomka - Członek
5. Anna Staniszewska - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Ewa Ochmerak - Przewodniczący
2. Bogdan Saja - Z-ca Przewodniczącego
3. Arkadiusz Heciak- Członek
4. Szczepan Juda - Członek
5. Antoni Rylski - Członek