artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000 EURO NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIAMI POŁOŻONYMI W OBRĘBIE CHWAŁKI , GM. OBRAZÓW

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorącego jednodaniowego posiłku dla dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie Gm,iny Obrazów oraz podopiecznych Osrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w 2019 roku

artykuł nr 3

Ogłoszenie

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Chwałki , gm. Obrazów.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pn. „Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku, dla dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Obrazów oraz  podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 01.01 2019 r.”