artykuł nr 11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego: "Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 11 000mb"
artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 11 000mb"