artykuł nr 6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie została powołana Zarządzeniem nr 2/2015 Wójta Gminy Obrazów z dnia 8 stycznia 2015 roku na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).