artykuł nr 6

POSTANOWIENIE NR 95/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 95/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 

artykuł nr 7

POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 10

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie dodatkowych zgłoszeń do OKW