artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok