artykuł nr 1

Wójt

Wójt Gminy Obrazów

Wójt Gminy Obrazów - Krzysztof Tworek
wojtgminy@obrazow.pl