główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Obrazów w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu jednostkom pomocniczym Gminy Obrazów