artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Święcica na działce o nr ewid. 313 od km 0+000 do km 0+885 oraz remont drogi gminnej połozonej w msc. Chwałki na działkach o nr ewid. 418, 419, 420, 422 od km 0+212 do km0+979

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 357.510 KB
Załącznik 7.770 MB
Zbiorcze zestawienie ofert 205.938 KB
Informacja o wynikach 637.471 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 354.699 KB
Załącznik 3.132 MB
Zbiorcze zestawienie ofert 211.372 KB
Informacja o wynikach 503.968 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

Załączniki:
Treść ogłoszenia 194.524 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont drogi gminne Nr 002500T Jugoszów - Smyków od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminne położonej w msc. Komorna na działkach o nr ewid. 88, 168 od km 0+000 do km 0+900.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 813.733 KB
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 002500T Jugoszów – Smyków od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminnej położonej w msc. Komorna na działkach o nr ewid. 88, 168 od km 0+000 do km 0+900

artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 643.327 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów.

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 11 000mb"

artykuł nr 11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego: "Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 11 000mb"

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 11 000mb"