artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów w miejscowościach Lenarczyce oraz Wierzbiny

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów w miejscowościach Lenarczyce, Komorna, Rożki oraz Wierzbiny

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie, Szkoły Podstawowej w Bilczy w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 500 mb

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Obrazów od km 0+000 do km 0+544

artykuł nr 8

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Załączniki:
Załącznik 214.938 KB