główna zawartość
artykuł nr 1

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”

Załączniki:
SIWZ,Załączniki MB
Treść ogłoszenia 196 KB
artykuł nr 2

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: Obrazów, Wilczyce,Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: ZP.271.3.2019

artykuł nr 3

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Malice - etap II”

artykuł nr 4

„Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb”

Załączniki:
Zestawienie ofert 352 KB
artykuł nr 5

„Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb”