główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie, Szkoły Podstawowej w Bilczy w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021

artykuł nr 2

Wdrożenie portalu komunikacji on-line dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w projekcie pod nazwą„Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”

artykuł nr 3

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”

artykuł nr 4

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”

artykuł nr 5

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: Obrazów, Wilczyce,Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: ZP.271.3.2019