artykuł nr 1

Schemat kontroli

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrazów

Załączniki:
Załącznik 217.101 KB
artykuł nr 2

Wnioski do pobrania

artykuł nr 3

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

artykuł nr 4

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie została powołana Zarządzeniem nr 2/2015 Wójta Gminy Obrazów z dnia 8 stycznia 2015 roku na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).