artykuł nr 1

Podstawowe dane jednostki

Podstawowe informacje o gminie Obrazów
NAZWA GMINYObrazów
RODZAJgmina wiejska
LOKALIZACJAwoj. świętokrzyskie, pow. sandomierski
KOD27-641
MIEJSCOWOŚĆObrazów, Obrazów 84
KONTAKT

tel. (+48 15) 83-65-162 tel./fax (15) 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl

Wójt Gminy

Krzysztof Tworek
tel. (15) 83-65-162,
e-mail: wojtgminy@obrazow.pl

Sekretarz Gminy

Pelagia Kotowska
tel. (15) 83-65-162 wew. 23
e-mail: sekretarz@obrazow.pl

Skarbnik Gminy

Jadwiga Smardz
tel. (15) 83-65-162 wew. 22
e-mail: skarbnik@obrazow.pl

Informacje publikowane przed datą 13-01-2016 r. są dostępne na stronie: BIP - archiwum